პროფესია – ჩვენი არჩევანი?

ავტორი: გვანცა ცუხიშვილი   პროფესიის არჩევა ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და საპასუხისმგებლო ნაბიჯია. ამასთან, რთულია არჩევანის გაკეთება იმ ფაქტორების გამო, რომლებიც დიდ გავლენას ახდენს გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. არჩევანის გაკეთებისას გვეხმარება საკუთარი ინტერესები, მოტივაცია და ის ღირებულებები, რომელთა დაცვაც ჩვენი მიზანია. თუმცა, აღსანიშნავია სხვა ფაქტორებიც, რომლებიც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ჩვენს მომავალ კარიერას. ვფიქრობ, ამ მხრივ ერთ-ერთი…

ქართული ენა- ეთნიკური უმცირესობებისათვის კვლავ გადაულახავი ბარიერი

ავტორი: ცირა გურგენიძე საქართველოში საუკუნეებია გვერდიგვერდ ცხოვრობენ განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებმაც ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე, ქართველებთან ერთად, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. დღესდღეობით მათი დიდი ნაწილი, ძირითადად ეთნიკური სომხები და აზერბაიჯანელები, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ინდივიდთა შორის თანასწორობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის უზრუნველყოფა საქართველოს კონსტიტიციისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების მიხედვით ქვეყნის მიერ აღებული…

Support Love

ავტორი: მაკო ჯაბუა საქართველოში სექსუალურ უმცირესობის ქორწინების უფლება არ არსებობს, მისი  მოპოვება კი ქართულ რეალობაში დიდი აჟიოტაჟის  გამომწვევია. მეტიც, კონსტიტუციის 36-ე მუხლში დაგეგმილი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ქორწინება ქალისა და მამაკაცის ერთობად განიაზღვრება, აშკარად დისკრიმინაციულია სქესობრივ უმცირესობათა მიმართ. ეს მუხლი მათ ართმევს უფლებას – დაქორწინდნენ. სექსუალურ უმცირესობებისთვის ქორწინების უფლების  მინიჭებას ძირითადად მხარს უჭერენ ის პირები, რომლებიც…

სექსუალური შევიწროება დაუშვებელია

ავტორი: გვანცა ფორჩხიძე ბოლო რამდენიმე წელია, რაც აქტუალური გახდა ტაბუდადებულ თემაზე სექსუალურ შევიწროებაზე მსჯელობა.  ძალადობა თავისი ნებისმიერი:  ფსიქოლოგიური, ფიზიკური, ეკონომიკური, სექსუალური გამოვლინებით მძიმე კვალს ტოვებს ადამიანების ფსიქიკასა და ცხოვრებაზე. საქართველოში სექსუალური შევიწროების ფაქტების შესახებ გამოკვლევა არ არსებობს, თუმცა როგორც ომბუდსმენის აპარატი იტყობინება, მსგავსი სულ რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა. სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის ერთ-ერთი…

 პატივისცემა – რელიგიური მრავალფეროვნების საფუძველი

ავტორი: გვანცა ცუხიშვილი რწმენის თავისუფლება განვითარებული და სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთი ფუნდამენტური ღირებულებაა. პიროვნების თავისუფალი ნებაა აირჩიოს ესა თუ ის რელიგია ან უარი თქვას მასზე. უფრო მეტიც, რომ რელიგია ადამიანის პირადი სივრცის ნაწილია. იგი ადამიანის პიროვნული განვითარების საყრდენს წარმოადგენს და განსაზღვრავს სახელმწიფოს დემოკრატიულობის ხარისხს, რადგანაც რელიგიური პლურალიზმი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. გამომდინარე აქედან, რწმენის თავისუფლება ყველას ავალდებულებს საკუთარი…