საქორწინო კონტრაქტი- დაზღვევა თუ უნდობლობა

ავტორი: ია ჩუბინიძე

საქორწინო კონტრაქტის გაფორმება  ბევრ ქვეყანაში ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა, მაგრამ არა – საქართველოში.

საქორწინო კონტრაქტი თავისი სამართლებრივი ბუნებით სამოქალაქო სამართლებრივი ხელშეკრულებაა. ეს არის დოკუმენტი, რომელშიც,  უპირველეს ყოვლისა, ასახულია მეუღლეთა ქონებრივი მდგომარეობა და ქორწინების მიმდინარეობისას ან მისი დასრულების შემდგომ მათი ქონების გაყოფასთან დაკავშირებული საკითხები და უფლება-მოვალეობანი. მოცემული ხელშეკრულება შეიძლება მოიცავდეს სხვა ასპექტებსაც, მაგალითისთვის, ინტიმურ ცხოვრებასა და სხვა დამატებით არამატერიალურ ფაქტორებს. ხელშეკრულების ვადა განქორწინებისას იწურება, თუმცა, სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია მისი ვადამდე შეწყვეტა ან მასში ცვლილებების შეტანა. ჩვენს ქვეყანაში არსებული კანონის თანახმად, ქორწინების პერიოდში დაგროვილი ქონება განქორწინების შემთხევევაში მეუღლეებს შორის თანაბრად ნაწილდება,  საქორწინო ხელშეკრულება კი ქონების არათანაბრად გაყოფის საშუალებასაც იძლევა.

woman filling employment offer document

ის, რომ წყვილები განქორწინების შემდეგ ქონების გაყოფის თვალსაზრისით უამრავი სახის პრობლემას აწყდებიან, ეს თემა ახალი არავისთვის არის,  არც სრულიად უსახსროდ დარჩენილი მარტოხელა ქალების არსებობა უნდა იყოს ჩვენი საზოგადოებისთვის უცხო.  საქორწინო კონტრაქტის  განმარტების შემდეგ, ბუნებრივია, გიჩნდება კითხვა, თუ რატომ არ აფორმებენ წყვილები მას, თუ იგი რეალურად ბევრი მოსალოდნელი პრობლემის  უმტკივნეულოდ გადაწყვეტის შესაძლებლობას  იძლევა?

ჩემ მიერ ქუჩაში  ჩატარებულმა გამოკითხვამ კიდევ ერთხელ დამანახა, რომ მოცემულ კითხვაზე პასუხი ორ უმთავრეს პრობლემასთან არის დაკავშირებული – ქართველი საზოგადოების სოცუალურ-ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება და ინფორმაციის ნაკლებობა.

ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილის აზრით, კონტრაქტი ჩრდილს აყენებს ურთიერთობას და სიყვარულთან დაკავშირებით ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. განსაკუთრებით მამაკაცები, კონტრაქტს უნდობლობის გამოვლინებასთან აკავშირებენ, არადა, რომ დავფიქრდეთ, რეალურად, ისინი თვითონვე ავლენენ უნდობლობას თავიანთი მომავალი პარტნიორის მიმართ, მათ მიერ კონტრაქტის გაფომებასთან დაკავშირებით თავიდანვე  გამოვლენილი შიშნარევი დამოკიდებულებით.

რაც შეეხება მეორე პრობლემას,  „ლიბცენტრის“ მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამაც კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ საზოგადოების ნაწილი არ ფლობს ინფორმაციას კონტრაქტის მნიშვნელობის შესახებ.  ხშირად ადამიანები საკუთარ აზრს დაუფიქრებლად გამოთქვამენ და საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად თავიანთ მოსაზრებებს  ისევ და ისევ უნდობლობისა და სხვა მსგავსი სტერეოტიპული შეხედულებების სარჩულს უდებენ.

ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარის ცნობით, საქართველოში დადებული საქორწინო კონტრაქტების რიცხვი წლიდან წლამდე მატულობს, თუმცა, არა ძალიან მაღალი ტემპით, თანაც, ხელშეკრულებების უმრავლესობა, ქართველ და უცხოელ პიროვნებებს შორის ფორმდება.

.

დატოვეთ კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s