ზვიად აბაშიძის ლექცია “ხელისუფლების დანაწილება და საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში”

“ლიბცენტრის” მოწვევით, პოლიტოლოგმა ზვიად აბაშიძემ წაიკითხა ლექცია “ხელისუფლების დანაწილება და საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში”

გიორგი მელაძის ლექცია “სამართლის ჩუმი რევოლუცია – ნაფიცი მსაჯულები”

“ლიბცენტრის” მოწვევით, იურისტმა გიორგი მელაძემ წაიკითხა ლექცია “სამართლის ჩუმი რევოლუცია – ნაფიცი მსაჯულები”