ქალთა დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში

ავტორი: ნანუკა მაღლაკელიძე 2014 წელს სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა სპეციალური ანგარიში „შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ“ გამოაქვეყნა, რომელშიც 4 ძირითადი მიმართულება გამოყო: სექსუალური შევიწროება, არათანაბარი ანაზღაურება, დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით კარიერულ წინსვლაში და დისკრიმინაცია წინასახელშეკრულებლო ურთიერთობებში.

მე-ბულინგის მსხვერპლი

 ავტორი: ლილია ზაქარაშვილი 2009 წელს, მას შემდეგ, რაც სკოლის შეცვლა მომიწია და თბილისში გადმოვედით, ხშირად გავმხდარვარ რამდენიმე კლასელის მხრიდან შეურაცხყოფის, დამცირების და ზეწოლის მსხვერპლი, მაშინ არ ვიციოდი ამას რა ერქვა, მაგრამ ახლა ვიცი – ეს არის ბულინგი. ტერმინი ბულინგი (ინგ.Bullying)დაშინებას, ჩაგვრას, დატერორებას ნიშნავს. ის შეიძლება განიმარტოს, როგორც წინასწარგანზრახული, განმეორებადი აგრესიული ქმედება, რომელიც მიმართულია სხვათა საზიანოდ.…

ადრეული ქორწინება  დანაშაულია

ავტორი: იბრაგიმ მამედოვი დღესდღეობით  ადრეული ქორწინება მსოფლის ბევრი ქვეყანაში აქტუალური პრობლემაა, რადგან  ადრეული ქორწინება  არღვევს ადამინის  უფლებებს და ძალადობის ტოლფასია.  საქართველოც ერთ-ერთი იმ  ქვეყანათაგანია, სადაც  ადრეული ქორწინება  კვლავ აქტუალურ პრობლემად  რჩება. გაეროს  მოსახლეობის ფონდის 2014 წლის მონაცემების მიხედვით  საქართველოს ნაადრევი ქორწინების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს. აქედან  ადრეული ქორწინება  ძირითადად  ეხება მაღალმთიან და  ეთნიკური უმცირესობებით…